Klottersanering

Rena fasader förlänger deras livslängd. Vi nöjer oss inte med att enbart sanera, vi återställer även ytan och målar om vid behov. Dessutom arbetar vi förebyggande genom klotterskydd.