Sanering

JT Städservice har hygientekniska lösningar även för de mest extrema fall av nedsmutsning. Vi utför uppdraget med minsta möjliga störning och målet är alltid att återställa ytorna till ursprungsnivå.